Pracownia diagnostyczna

Kierownik - dr hab. n. med. Wojciech Płazak - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Pracowania diagnostyczna Oddziału Klinicznego Chorób Serca i Naczyń wykonuje następujące badania:

  1. ultrasonograficzne (echokardiograficzne serca przezklatkowe oraz przezprzełykowe, USG naczyń obwodowych – tętnic szyjnych, nerkowych oraz tętnic i żył kończyn dolnych)
  2. elektrokardiograficzne testy wysiłkowe
  3. testy spiroergometryczne

Wymienione powyżej badania wykonywane są przy użyciu nowoczesnego sprzętu, w skład którego wchodzi pięć aparatów echokardiograficznych, dwie bieżnie ruchome oraz stół do wysiłkowych badań echokardiograficznych.

Badania wykonywane są przez lekarzy pracujących w Oddziale Klinicznym Chorób Serca i Naczyń, posiadających wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Niezbędną pomoc zapewnia także zespół wysoko wykwalifikowanych techników medycznych.

W okresie rocznym w Pracowni wykonuje się ponad 3000 badań echokardiograficznych przezklatkowych, 250 badań echokardiograficznych przezprzełykowych, 1300 elektrokardiograficznych testów wysiłkowych, 200 testów spiroergometrycznych.

Poniżej opisano pokrótce sposób wykonywania badania echokardiograficznego, elektrokardiograficznego testu wysiłkowego oraz testu spiroergometrycznego, a także wskazania, przeciwwskazania i możliwe powikłania tych badań.