Fundacja dla Serca w Krakowie

Niesiemy pomoc potrzebującym

W początkowym okresie działalności Kliniki Chorób Serca i Naczyń, kiedy brak środków budżetowych państwa nie pozwalał na jakiekolwiek inwestycje czy wyposażenie w aparaturę medyczną, w Klinice w dniu 18.03.1992 roku założono Fundację „Dla Serca w Krakowie” (Fundacja). Fundatorami tworzącej się Fundacji byli lekarze Kliniki: Leszek Badacz, Marta Hlawaty, Wojciech Jarosz, Magdalena Kostkiewicz, Artur Kozanecki, Agata Leśniak-Jachimowicz, Maria Olszowska, Piotr Pieniążek, Piotr Podolec, Tadeusz Przewłocki, Wiesława Tracz.

23.03.1992 r. powołano Radę Fundacji – jej Honorowym Przewodniczącym został Kanclerz Kurii Metropolitalnej Ksiądz Bronisław Fidelus, a Przewodniczącym Rady został wybrany Pan prof. dr hab. Zdzisław Kłeczek. Prezesem Zarządu Fundacji została wówczas Pani prof. dr hab. n. med. Wiesława Tracz, a wiceprezesem Pani mgr Ewa Ratusz-Stanuch. Od 1996 r. do 2013 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu pełnił Pan prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec, który od 2013 r. objął funkcję Prezesa Zarządu Fundacji, a Wiceprezesem Zarządu została Pani prof. UJ dr hab. n. med. Maria Olszowska.

Celem Fundacji jest:

  1. Poprawa w zakresie diagnostyki i terapii chorób układu krążenia,
  2. Poprawa warunków leczenia hospitalizowanych chorych,
  3. Prowadzenie profilaktyki w zakresie chorób układu krążenia,
  4. Podnoszenie kwalifikacji wyższego i średniego personelu medycznego,
  5. Inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji,
  6. Popularyzowanie wiedzy o chorobach układu krążenia i metodach ich zapobiegania, współpraca w tych dziedzinach z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczymi oraz leczniczymi.

Fundacja „Dla Serca w Krakowie” działa nieprzerwanie od 1992 r. na rzecz Kliniki Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II i w istotny sposób przyczyniła się od utworzenia zaplecza diagnostycznego Kliniki. Dzięki tym działaniom Klinika jako jedna z pierwszych w Polsce uruchomiła Pracownię Echokardiograficzną i jako pierwsza w makroregionie południowo-wschodniej Polski wprowadziła tę metodę do rutynowej diagnostyki chorób układu krążenia.

W okresie swojej działalności Fundacja zgromadziła środki finansowe, które pozwoliły na wymianę zużytego i przestarzałego sprzętu m.in. aparaty echokardiograficzne i holterowskie oraz przeprowadzenie gruntownego remontu Kliniki.

Spośród naszych wspaniałych darczyńców, na szczególne wyróżnienie zasługuje wyjątkowa ofiarność Pana Prezesa i Właściciela Zakładów TELE-FONIKA Kable S.A. Bogusława Cupiała. Dzięki tej pomocy możliwa była rozbudowa i modernizacja Kliniki, zwiększenie liczby łóżek, powstanie nowoczesnego pododdziału intensywnej opieki kardiologicznej oraz otwarcie nowych pracowni diagnostycznych. Pozwoliło to znacząco na poprawę warunków leczenia chorych oraz pracy dydaktyczno – naukowej. Uzyskane fundusze przyczyniły się także do rozbudowy i modernizacji Kliniki Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, mieszczącej się na parterze budynku. Od 1999 roku tj. od momentu oddania do użytku zmodernizowanej Kliniki hospitalizowano ponad 40 000 pacjentów a każdego roku w pracowniach Kliniki wykonywanych jest ponad 15 000 badań diagnostycznych.

W 2012 roku Fundacja umożliwiła i nadal wspiera wydawanie międzynarodowego czasopisma Journal of Rare Cardiovascular Diseases (JRCD), które w 2015 roku uzyskało punktację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 8 punktów, oraz punktację internetowej bazy danych Index Copernicus – 68,7 punktów.

Fundacja wspiera również wszystkie działania zespołu Kliniki w tym m.in. utworzone Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia działające przy Klinice w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

Ponadto Fundacja wspiera organizację obchodów Światowego Dnia Serca oraz podyplomowe szkolenia lekarzy, pielęgniarek i techników a także ich udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach.

Szanowni Państwo,
Dzięki ogromnej życzliwości Sponsorów w tym zakładów pracy oraz dotacji od naszych Pacjentów i ich Rodzin wyremontowano i zmodernizowano Klinikę. Po 17 latach konieczne jest niestety przeprowadzenie ponownego remontu oraz wymiana starzejącego się sprzętu diagnostycznego.
Bardzo liczymy na Państwa pomoc, która pozwoli na kontynuowanie diagnostyki i leczenia naszych pacjentów na najwyższym, światowym poziomie.

W imieniu Zespołu Kliniki Chorób Serca i Naczyń oraz Zarządu Fundacji „Dla Serca w Krakowie”

Prezes Zarządu Fundacji „Dla Serca w Krakowie”
Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec

Fundacja „Dla Serca w Krakowie”
Adres:
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Konto:
Bank Raiffeisen Bank Polska S.A.
Nr rachunku: 25 1750 0012 0000 0000 2300 4755