Medycyna sportowa

W Klinice Chorób Serca i Naczyń IK UJ CM prowadzone są badania z zakresu kardiologii sportowej. Zainteresowanie tematyką aktywności fizycznej i sportu jest związane z wynikami wieloletnich badań naukowych, które wykazały, że osoby o małej aktywności ruchowej żyją krócej, a także częściej zapadają na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, choroby serca, nowotwory czy osteoporozę.

Niestety w Polsce ponad połowa osób dorosłych prowadzi siedzący tryb życia, problem ten dotyczy również znacznego odsetka dzieci i młodzieży. Systematyczny wysiłek fizyczny wpływa na organizm wielokierunkowo: poprawia samopoczucie, sprawność organizmu, zapobiega wielu chorobom. Osoby aktywne fizycznie żyją dłużej nawet o 5-7 lat. Korzyści z aktywności ruchowej odnoszą zarówno osoby zdrowe, jak i obciążone schorzeniami kardiologicznymi. Należy jednak pamiętać, że ruch może być czasem niebezpieczny: aktywność fizyczna niedostosowana do możliwości organizmu czy istniejących chorób lub podejmowana osoby z nierozpoznanymi schorzeniami kardiologicznymi może prowadzić do groźnych powikłań takich jak zawał serca czy nagły zgon sercowy. Dlatego decyzja o rozpoczęciu treningów lub sportu wyczynowego powinna być poprzedzone specjalistycznymi badaniami lekarskimi. Konieczne jest także przestrzeganie zaleceń dotyczących rodzaju aktywności ruchowej a także okresowa ocena wpływu wysiłku fizycznego na organizm.

Klinika Chorób Serca i Naczyń posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w badaniach wysokiej klasy sportowców wyczynowych, jak i osób obciążonych schorzeniami kardiologicznymi takimi jak:

  • choroba wieńcowa
  • wrodzone i nabyte wady serca
  • chorzy po operacjach kardiochirurgicznych

Lekarze zaangażowani w problematykę kardiologii sportowej to wysokiej klasy specjaliści, członkowie Sekcji Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, legitymujący się certyfikatami Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, wciąż podnoszący swe kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych konferencjach i szkoleniach.

Kompleksowa ocena osób badanych jest możliwa dzięki bogato wyposażonej pracowni diagnostycznej (echokardiografia przezklatkowa, przezprzełykowa,kontrastowa, obciążeniowa, trójwymiarowa, 24–godzinne monitorowanie EKG, 24–godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego, testy wysiłkowe, testy spirergometyrczne), dostępności do badań scyntygraficznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz możliwości wykonania diagnostyki inwazyjnej układu sercowo- naczyniowego.

Od dwóch lat w Klinice jest realizowany program badawczy dotyczący wpływu aktywności fizycznej na nowe czynniki ryzyka miażdżycy, a uzyskane wyniki są prezentowane w formie doniesień zjazdowych i cieszą się dużym zainteresowaniem środowiska naukowego.