Kierownik Kliniki

Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec - specjalista kardiolog

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe
 • Profesor medycyny (Prof. dr hab. n. med.) - 2007
 • Dr hab. n. med. - 2000
 • Dr n. med. - 1986
 • Lekarz medycyny - 1979
Specjalizacje
 • Kardiologia - 1993
 • Choroby wewnętrzne II st. - 1988
 • Choroby wewnętrzne I st. - 1982
Stypendia i staże zagraniczne
 • Visiting Scientist San Francisco, San Diego University USA - 2012
 • Visiting Scientist Oxford University, United Kingdom - 2001
 • Ekspert ds. badań naukowych Rotherdam, Netherlands - 2001
 • Visiting Scientist Deutsches Herzzentrum in Berlin - 2000-2001
 • Stypendium Alexander von Humboldt, Germany - 1989-1991
 • Visiting Scientist Herzzentrum Bad Krozingen, Germany - 1986
Działalność dydaktyczno-organizacyjna
 • Nauczyciel akademicki z zakresu interny i kardiologii (studenci II - VI roku Wydziału Lekarskiego CM UJ ), od 2012 roku koordynator zintegrowanych zajęć dla II roku Wydziału Lekarskiego i Dentystyczno- Lekarskiego CM UJ
 • Promotor 10 przewodów doktorskich w tym 7 już zakończonych z wyróżnieniem oraz opiekun dwóch przewodów w ramach Studiów Doktoranckich Wydziału Lekarskiego
 • Opiekun jednej pracy habilitacyjnej
 • Opiekun studenckiego koła naukowego od 1995 roku działającego przy Klinice Chorób Serca i Naczyń UJ CM (ponad 30 prac studenckich prezentowanych na konferencjach)
 • Kierownik specjalizacji z dziedziny kardiologii i chorób wewnętrznych (12 lekarzy)
 • Recenzent pięciu impaktowanych periodyków naukowych
 • Koordynator obowiązkowych kursów specjalizacyjnych z dziedziny kardiologii w Małopolsce (12 kursów w sumie ponad 100 dni szkoleniowych / rok)
Pełnione funkcje
 • Kierownik Kliniki Chorób Serca i Naczyń/Ordynator Oddziału Klinicznego Chorób Serca i Naczyń (od 2009)
 • Z-ca Dyrektora Instytutu Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (od 2008)
 • Członek Rady Naukowej Szkoły dla Obcokrajowców CM UJ (od 2008 r.)
 • Członek Komisji ds. Integracji Europejskiej Collegium Medicum UJ (2003)
 • Kierownik Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie (od 2011)
 • Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Wytycznych Polskiego Forum Profilaktyki (od 2005)
 • Redaktor Naczelny biuletynu Forum Profilaktyk (od 2005)
 • Członek Zarządu European Association of Echocardiography (2005-2007)
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2004-2010)
 • Przewodniczący Zarządu Oddziału Krakowskiego PTK (2001-2007)
 • Przewodniczący Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej (kardiologia od 2008 r.)
 • Członek Komisji ds. Promocji Zdrowia przy Urzędzie Marszałkowskim woj. Małopolskiego
 • Członek Rady Konsultantów przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie (2002- 2005)
 • Członek Grupy Roboczej POLCARD ds. Profilaktyki Ministerstwa Zdrowia (2006 - 2010)
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii dla województwa małopolskiego (od marca 2007)
 • Zastępca Prezesa Fundacji "Dla Serca" (od 1995r.)
Przewodniczący komitetów organizacyjno-naukowych
 • 18th European Congress of the International Society of Non-Invasive Cardiology (2001) International Congress on Valvular Heart Disease (2003)
 • Wiosenne Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2005r. i 2007r.)
 • Małopolskie Warsztaty Echokardiograficzne (od 2002 r. 21. edycji)
 • Organizator i egzaminator kursu "Ultrasonografia naczyń" w 2011 roku (23 lekarzy uzyskało uprawnienia do wykonywania badań ultasonograficznych naczyń)
 • Posiedzenia naukowe Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ponad 70 spotkań)
 • Spotkania Szkoleniowo-Konsultacyjne Grupy Ekspertów ds. Wrodzonych Wad Serca u Młodzieży i Dorosłych - dotychczas odbyło się 15 spotkań
 • Uroczystość Obchodów Światowego Dnia Serca (od 2002 r., corocznie ostatnia niedziela września - uroczystości centralne w Polsce w Krakowie w latach 2005 i 2012 oraz w Wadowicach w 2010 r.)
Wyróżnienia medale i nagrody
 • 1988 - Nagroda Rektora Akademii Medycznej za działalność naukową - dydaktyczną
 • 1996 - Indywidualna Nagroda Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za cykl prac "Przydatność zastawek homogennych w leczeniu wad lewego ujścia tętniczego"
 • 2004 - Medal 50-lecia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • 2005 - Medal Prezydenta Miasta Krakowa
 • 2005 - Złoty Krzyż Zasługi
 • 2006 - Medal 100-lecia Towarzystwa Internistów Polskich
 • 2006 - Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 4 tomową monografię "Echokardiografia praktyczna"
 • 2007 - Specjalna Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za 4 tomową monografię "Echokardiografia praktyczna"
 • 2009 - Odznaka miasta Krakowa "Honoris gratia"
 • 2010 - Medal Uniwersytetu Jagiellońskiego "Plus ratio quam vis"
 • 2011 - I Nagroda Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w dziedzinie nauki kliniczne "Wyniki zabiegu stentowania tętnicy szyjnej u chorych powyżej 75 roku życia w obserwacji 30-dniowej".