Działalność dydaktyczna Kliniki

Klinika prowadzi wykłady, ćwiczenia i seminaria z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii dla studentów IV, V, VI roku Wydziału Lekarskiego, wydziału Rehabilitacji UJ CM, studiów II stopnia Wydziału Lekarskiego UJ CM kierunku dietetyka, kierunku elektroradiologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM oraz Wydziału Farmacji UJ CM. Klinika prowadzi również zajęcia z kardiologii w języku angielskim dla studentów trzeciego, piątego i szóstego roku Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM (Jagiellonian University Medical College, Faculty of Medicine).

Klinika posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych oraz kardiologii a także na prowadzenie staży kierunkowych z zakresu kardiologii.

Klinika i pracownie posiadają ministerialną akredytację do przeprowadzania podyplomowych szkoleń z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii, wrodzonych i nabytych wad serca oraz echokardiografii.

Z inicjatywy prof. Piotra Podolca zespół Klinik Instytutu Kardiologii UJ CM organizuje i prowadzi obowiązkowe kursy z zakresu kardiologii zaakceptowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii. W ciągu ostatnich 5 lat kursy te są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności.

  • Postępy w diagnostyce i leczeniu wrodzonych wad serca, kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec, kierownik administracyjny kursu: dr n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
  • Postępy w diagnostyce i leczeniu nabytych zastawkowych wad serca, kierownik naukowy kursu: dr hab. n. med. Maria Olszowska, prof. UJ, kierownik administracyjny kursu: dr n. med. Marta Hlawaty
  • Onkologia w kardiologii, kierownik naukowy kursu: dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz, prof. UJ, kierownik administracyjny kursu: dr n. med. Agata Leśniak-Sobelga
  • Aktualne zalecenia w diagnostyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego, kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec, kierownik administracyjny kursu: dr n. med. Grzegorz Kopeć

Klinika uczestniczy również zajęciach na studiach podyplomowych z zakresu żywienia, lekarze Kliniki są wykładowcami kursu z zakresu Żywienie w zdrowiu i chorobie.