Diagnostyka i leczenie

Badania diagnostyczne wykonywane w Klinice z zastosowaniem techniki angiograficznej
 • koronarografia (zobacz opis badania, wskazania, możliwe powikłania)
 • angiografia tętnic szyjnych, kręgowych, trzewnych, nerkowych, tętnic kończyn dolnych
 • angiografia pomostów aortalno-wieńcowych (tzw. ‘by-passów)
 • wentrykulografia, czyli badanie kontrastowe jam serca, wykonywane w celu oceny czynności skurczowej komór oraz stosowane w diagnostyce wad serca
 • aortografia, czyli badanie kontrastowe aorty, wykonywane w diagnostyce wad serca oraz diagnostyce tętniaka aorty
 • inne, zaawansowane metody diagnostyki zwężeń tętnic takie jak ultrasonografia wewnątrznaczyniowa oraz pomiar cząstkowej rezerwy przepływ

Nieco odmienną techniką badania charakteryzuje się tzw. prawostronne cewnikowanie serca, wykonywane w przypadku:

 • diagnostyki nadciśnienia płucnego
 • diagnostyki wad wrodzonych i nabytych serca, w tym przy kwalifikacji do zabiegów przezskórnego zamknięcia ubytku w przegrodzie międzykomorowej
 • kwalifikacji do przeszczepu serca u chorych ze schyłkową niewydolnością serca

Podobnie jak koronarografię prawostronne cewnikowanie serca przeprowadza się w pracowni angiokardiograficznej, w znieczuleniu miejscowym. Różnica polega na tym że ‘koszulka naczyniowa’ oraz cewniki diagnostyczne wprowadzane są do układu żylnego.

Metoda ta pozwala na pomiar oporów w krążeniu płucnym, ocenę stopnia wysycenia krwi tlenem oraz określenia ciśnień panujących w prawym przedsionku, prawej komorze serca oraz tętnicach płucnych. Pomaga ponadto w określeniu anatomii i obecności nieprawidłowych połączeń między jamami serca i dużych naczyń.

Lecznie z zastosowaniem technik angioplastyki przeskórnej

 • angioplastyka wieńcowa (zobacz opis badania, wskazania, możliwe powikłania)
 • przezskórne zabiegi stentowania tętnic szyjnych z zastosowaniem czasowych systemów neuroprotekcyjnych. Angioplastyka tętnic szyjnych wykonywana jest u chorych ze zwężeniami tętnic szyjnych, u których istnieje podwyższone ryzyko udaru mózgu. Klinika Chorób Serca i Naczyń jest największym i najbardziej doświadczonym ośrodkiem w Polsce oraz jednym z największych na świecie wykonującym tego typu zabiegi
 • przezskórne zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych (typu ASD i PFO) z zastosowaniem okluderów (tzw. zapinek). Zabiegi te wykonywane są u chorych z wadą serca polegającą na obecności nieprawidłowych połączeń pomiędzy przedsionkami serca
 • przezskórne zabiegi angioplastyki tętnic obwodowych (m.in. kręgowych, nerkowych, kończyn dolnych i trzewnych)
 • przezskórne zabiegi angioplastyki pomostów aortalno-wieńcowych z zastosowaniem systemów protekcyjnych
 • implantację czasowych filtrów mechanicznych do żyły głównej dolnej w ramach profilkatyki zatorowości płucnej
 • ablację alkoholową przegrody międzykomorowej u chorych z kardiomiopatią przerostową z zawężaniem drogi wypływu
 • przezskórną angioplastykę zastawki mitralnej i zastawki płucnej

Wszystkie opisane powyżej badania wykonywane są w naszym ośrodku przez doświadczony zespół lekarzy, z zastosowaniem angiokardiografów najnowszej generacji.