Działalność naukowa Kliniki

Głównymi tematami działalności naukowej Kliniki są:

 • choroba niedokrwienna serca – diagnostyka i leczenie metodami inwazyjnymi w oparciu o badania angiograficzne, echokardiografię, badania wydolnościowe i nowoczesne techniki obrazowe takie jak scyntygrafia SPECT/CT, tomografia komputerowa 64 rzędowa i rezonans magnetyczny
 • ostre zespoły wieńcowe,
 • pozawałowa dysfunkcja lewej komory, z zastosowaniem przeszczepu autologicznych komórek macierzystych podawanych dowieńcowo,
 • ocena żywotności mięśnia sercowego u chorych po zawale serca,
 • wielopoziomowa miażdżyca – diagnostyka z wykorzystaniem nowoczesnych technik obrazowych i leczenie angioplastyką tętnic obwodowych w tym szyjnych, podobojczykowych, kręgowych, nerkowych i tętnic kończyn dolnych,
 • diagnostyka i leczenie zapaleń mięśnia sercowego i kardiomiopatii,
 • diagnostyka i leczenie niewydolności serca,
 • wrodzone wady serca - diagnostyka i ocena odległych wyników leczenia szczególnie w grupie młodocianych chorych,
 • wady zastawkowe serca - diagnostyka i ocena odległych wyników leczenia,
 • opieka nad ciężarnymi kobietami z wadami i innymi chorobami serca,
 • nadcisnienie płucne – diagnostyka i leczenie,
 • choroby rzadkie układu krążenia,
 • kardiologia sportowa,
 • prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego.

Klinika uczestniczy również zajęciach na studiach podyplomowych z zakresu żywienia, lekarze Kliniki są wykładowcami kursu z zakresu Żywienie w zdrowiu i chorobie.