Lekarze

Podczas działalności Kliniki tytuł doktora habilitowanego uzyskali: Piotr Podolec, Tadeusz Przewłocki, Magdalena Kostkiewicz, Piotr Odrowąż-Pieniążek, Maria Olszowska, Mieczysław Pasowicz, Henryk Siniawski, Anna Kabłak-Ziembicka, Wojciech Płazak, Piotr Musiałek, Grzegorz Kopeć, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Monika Komar, Paweł Rubiś

Tytuł profesora nauk medycznych uzyskali: Wiesława Tracz (prof. zw. UJ), Piotr Podolec (prof. zw. UJ), Tadeusz Przewłocki, Piotr Odrowąż-Pieniążek, Maria Olszowska, Magdalena Kostkiewicz, Anna Kabłak-Ziembicka, Grzegorz Kopeć, Lidia Tomkiewicz-Pająk.

W okresie działalności Kliniki tytuły doktora nauk medycznych uzyskali: Piotr Podolec, Magdalena Kostkiewicz, Piotr Odrowąż-Pieniążek, Maria Olszowska, Mieczysław Pasowicz, Marta Hlawaty, Leszek Badacz, Agata Leśniak-Sobelga, Anna Kabłak-Ziembicka, Wojciech Płazak, Ewa Sędziwy, Elżbieta Suchoń, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Piotr Wilkołek, Edyta Barczyk, Grzegorz Goncerz, Monika Komar, Magdalena Kaźnica-Wiatr, Grzegorz Kopeć, Paweł Rubiś, Rafał Rudko, Ireneusz Stopa, Barbara Biernacka-Fiałkowska, Łukasz Tekieli, Daniel Rzeźnik, Bartosz Sobień, Hanna Dziedzic-Oleksy, Marcin Kostkiewicz.

Kierownik Kliniki - Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec - specjalista kardiolog

 • Prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska – z-ca kierownika Kliniki - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Przewłocki - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Odrowąż-Pieniążek - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • Prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, specjalista medycyny nuklearnej
 • Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • Prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • Prof. UJ dr hab. n. med. Wojciech Płazak - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • Prof. UJ dr hab. n. med. Piotr Musiałek - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, angiolog
 • Prof. UJ dr n. med. Monika Komar - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • Dr hab. n. med. Paweł Rubiś - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • Dr n. med. Marta Hlawaty - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • Dr n. med. Agata Leśniak–Sobelga - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • Dr n. med. Piotr Wilkołek - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, angiolog
 • Dr n. med. Magdalena Kaźnica-Wiatr - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • Dr n. med. Bartosz Sobień – kardiolog
 • Dr n. med. Leszek Drabik – kardiolog
 • Dr n. med. Magdalena Nowacka - kardiolog
 • Lek. med. Artur Kozanecki - specjalista chorób wewnętrznych, radiolog, kardiolog
 • Lek. med. Anna Tyrka - specjalista chorób wewnętrznych

Rezydenci:

 • Lek. med. Jakub Stępniewski
 • Lek. med. Monika Smaś – Suska
 • Lek. med. Sylwia Wiśniowska – Śmiałek
 • Lek. med. Adam Mazurek
 • Lek. med. Agnieszka Sarnecka
 • Lek. med. Marcin Waligóra
 • Lek. med. Natalia Dłużniewska
 • Lek. med. Paweł Prochownik
 • Lek. med. Urszula Gancarczyk
 • Lek. med. Klaudia Knap
 • Lek. med. Natasza Herman
 • Lek. med. Aleksandra Lenart
 • Lek. med. Wojciech Magoń
 • Lek. med. Kamil Jonas
 • Lek. med. Ewa Sobieraj
 • Lek. med. Ewa Kwiecień
 • Lek. med. Katarzyna Holcman
 • Lek. med. Ewa Dziewięc
 • Lek. med. Łuksz Czyż
 • Lek. med. Maciej Skubera
 • Lek. med. Martyna Sikorska
 • Lek. med. Aleksandra Karabinowska
 • Lek. med. Marcin Jakiel
 • Lek. med. Mieszko Orawiec
 • Lek. med. Monika Biesiada